Valmentajafoorum

Valmentajafoorumeita järjestetään säännöllisin väliajoin kaikille halukkaille seuran valmentajille.

Foorumit esim.

  • FC WILD valmennuslinjan jalkauttaminen
  • Kaikille valmentajille sopivan teeman kera
  • tietynikäisten joukkueiden valmentajille sopivan teeman kera
  • jne....
Image