Valmentajafoorum

Valmentajafoorumeita järjestetään säännöllisin väliajoin kaikille halukkaille seuran valmentajille.

Foorumit esim.

  • FC WILD valmennuslinjan jalkauttaminen
  • Kaikille valmentajille sopivan teeman kera
  • tietynikäisten joukkkueiden valmentajille sopivan teeman kera
  • jne....
Image