TAITOKOULU 2011-2016 TYTÖILLE JA POJILLE

TAVOITTEET:

 • Tarjota motivoituneille pelaajille viikottaisen lisäharjoituksen.
 • Pallollista taitoharjoittelua
 • Paljon toistoja
 • Kuljetus niin että pelaaja vie palloa,eikä pallo pelaajaa
 • Jalan osien monipuolinen käyttäminen
 • Pallon suojaaminen
 • Pallon kuolettaminen liikkeeseen ja suojaukseen.
 • Pallon syöttäminen liikkeeseen ja suojaukseen
 • Laukaisuharjoituksia liikkuvaan palloon.
 • Harjoitusten tulee vahvistaa molempien jalkojen käyttöä

VALINTAKRITEERIT:

 • Avoin seuraaville ikäluokille 2011-2016
 

TAITOKOULU on maksullinen, maksulla kustannetaan kenttävuorot ja valmennus. 

Maksun suuruus 50 € elo-syyskuu 2023

TAITOKOULUN VALMENTAJA:

Enni Leppälä, SPL C-valmentaja ja liikuntieteiden maisteri

Ikäluokkien omat valmentajat voivat/saavat tulla mukaan auttamaan/oppimaan.

TAITOKOULUSTATUS: ONNEA FCWILD

Teille on myönnetty Suomen Palloliiton Taitokoulustatus. Tunnus on merkki seuran laadukkaasta ja monipuolisesta 7-12 vuotiaiden lasten pelaajakoulutustoiminnasta.

Taitokoulun kriteerit

 • Toimintaa johtaa vähintään B-valmentaja tai muutoin riittävän pätevä (liikunta-alan koulutus ja/tai pelaajatausta) henkilö. SUosituskoulutuksena on Nuorten valmentajakoulu (NuVK)
 • Toiminnalle on kirjallinen ikä- ja kehutysvaiheittain laadittu opetusssuunitelma ja aikataulutus (ympärivuotisuus/periodit)
 • Ryhmäkoko on max 1 valmentaja/ 10 pelaajaa. Valmentajina on suositeltavaa käyttää entisiä ja nykyisiä pelaajia sekä seuran eri ikäryhmien valmentajia.
 • Toiminnan monipuolisuus on varmistettu ja lajityhteistyötä hyödynnetään suunnitelmallisesti. Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa muita lajeja.
 • Toiminta järjestetään olosuhteet huomioiden siten , että se on avoin kaikille innokkaille. Ryhmien järjestäminen taitotason ja osaamisen mukaan on osa yksilöt huomioivaa opetustoimintaa.
 • Pelaajien kehuityksen seurantaan ja palautteenantoon panostetaan. Pelaajia innostetaan ja opastetaan omaehtoiseen harjoitteluun.
 • Taitokoululla voi olla yhteistyöseura (taitokoulu-kykykoulu, lisäksi mahdollinen akatemia).
 • Olosuhteet ovat kesällä ruoho/jalkapallonurmi ja talvella halli/jalkapallonurmi/sali.

Hienoa että te olette mukana järjestämässä laadukasta pelaajakoulutustoimintaa!

Helsingissä 4.2.2013

Marko Viitanen, SPL ry                                             Tommi Laitila, SPL Uudenmaan piiri ry
Nuorisopäällikkö                                                      Valmennuspäällikkö

HUOM! Syksyn taitokoulu käynnistyy 9.8.2023