TAITOKOULU 2010-2013 TYTÖILLE JA POJILLE

TAVOITTEET:

 • Tarjota motivoituneille pelaajille viikottaisen lisäharjoituksen.
 • Pallollista taitoharjoittelua
 • Paljon toistoja
 • Kuljetus niin että pelaaja vie palloa,eikä pallo pelaajaa
 • Jalan osien monipuolinen käyttäminen
 • Pallon suojaaminen
 • Pallon kuolettaminen liikkeeseen ja suojaukseen.
 • Pallon syöttäminen liikkeeseen ja suojaukseen
 • Laukaisuharjoituksia liikkuvaan palloon.
 • Harjoitusten tulee vahvistaa molempien jalkojen käyttöä

VALINTAKRITEERIT:

 • Avoin seuraaville ikäluokille xxx-xxx
 

TAITOKOULU on maksullinen, maksulla kustannetaan kenttävuorot ja valmennus. Maksun suuruus riippuu ilmoittautuneesta osallistujamäärästä (5-10 €/krt/pelaaja)
Jos ilmoittautuneita on liian vähän, taitokoulua ei järjestetä.

TAITOKOULUN REHTORI:

Tapio Keränen UEFA B-valmentaja

Ikäluokkien omat valmentajat voivat/saavat tulla mukaan auttamaan/oppimaan.

TAITOKOULUSTATUS: ONNEA FCWILD

Teille on myönnetty Suomen Palloliiton Taitokoulustatus. Tunnus on merkki seuran laadukkaasta ja monipuolisesta 7-12 vuotiaiden lasten pelaajakoulutustoiminnasta.

Taitokoulun kriteerit

 • Toimintaa johtaa vähintään B-valmentaja tai muutoin riittävän pätevä (liikunta-alan koulutus ja/tai pelaajatausta) henkilö. SUosituskoulutuksena on Nuorten valmentajakoulu (NuVK)
 • Toiminnalle on kirjallinen ikä- ja kehutysvaiheittain laadittu opetusssuunitelma ja aikataulutus (ympärivuotisuus/periodit)
 • Ryhmäkoko on max 1 valmentaja/ 10 pelaajaa. Valmentajina on suositeltavaa käyttää entisiä ja nykyisiä pelaajia sekä seuran eri ikäryhmien valmentajia.
 • Toiminnan monipuolisuus on varmistettu ja lajityhteistyötä hyödynnetään suunnitelmallisesti. Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa muita lajeja.
 • Toiminta järjestetään olosuhteet huomioiden siten , että se on avoin kaikille innokkaille. Ryhmien järjestäminen taitotason ja osaamisen mukaan on osa yksilöt huomioivaa opetustoimintaa.
 • Pelaajien kehuityksen seurantaan ja palautteenantoon panostetaan. Pelaajia innostetaan ja opastetaan omaehtoiseen harjoitteluun.
 • Taitokoululla voi olla yhteistyöseura (taitokoulu-kykykoulu, lisäksi mahdollinen akatemia).
 • Olosuhteet ovat kesällä ruoho/jalkapallonurmi ja talvella halli/jalkapallonurmi/sali.

Hienoa että te olette mukana järjestämässä laadukasta pelaajakoulutustoimintaa!

Helsingissä 4.2.2013

Marko Viitanen, SPL ry                                             Tommi Laitila, SPL Uudenmaan piiri ry
Nuorisopäällikkö                                                      Valmennuspäällikkö

HUOM! Taitokoulu tällä hetkellä tauolla! Taitokoulua pyritään jatkamaan keväällä 20212