Kirkkonummen rajoitukset tilojensa käytöstä kaikessa aikuisten sisäharrastustoiminnassa päättyvät aiemmin ilmoitetun mukaisesti – suosituksia tartuntojen leviämisen estämiseksi edelleen tarpeen noudattaa

Kirkkonummen kunta rajoitti tilojensa käyttöä aikuisten sisäharrastustoimintaan ajalla 3.-17.11.2020 tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n perusteella

Koronavirustartuntojen (COVID-19) määrä on kunnassa hieman laskenut, minkä vuoksi rajoitustoimia ei ole tällä hetkellä tarve jatkaa ja rajoituksen viimeinen voimassaolopäivä on aiemmin ilmoitetun mukaisesti 17.11.2020

Kirkkonummi on kuitenkin edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen ilmaantuvuus on viimeisen kahden viikon ajalta laskettuna 62,5/100 000 asukasta kohti, kun se rajoitusten voimaan tullessa oli 103/100 000 asukasta kohden. Tilanne voi siis muuttua nopeastikin. Jos tartuntojen ja altistumisten määrät alkavat kasvaa, ovat uudet, nopeastikin voimaan tulevat rajoitukset mahdollisia.

Harrastustoiminnassa, kuten urheiluseuroissa, kansalais- ja työväenopistojen kursseilla, taideoppilaitoksissa (esim. tanssi-, teatteri-, musiikki- ja kuvataideoppilaitoksissa), ryhmäharrastuksissa (esim. partio, orkesteri- ja kuorotoiminta) sekä muissa vastaavissa on tärkeää noudattaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen suosituksia.

Kunta edellyttää kasvomaskia kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä ja suosittelee sitä myös kaikille yläasteikäisille harrastustoimintaan osallistuville kunnan hallinnoimissa sisätiloissa ja yhteiskuljetuksissa. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka terveydentilansa vuoksi eivät voi maskia käyttää. Kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa, pois lukien urheilutilanteet. Myös kuoroharjoituksissa pyritään kasvomaskin käyttöön. Amatööriorkestereiden tulee harkita ohjelmistoaan ilman puhallinsoittimia, muut käyttävät kasvomaskia. Myös valmentajilta ja ohjaajilta edellytetään kasvomaskin käyttöä koko harrastustoiminnan ajan.

Kirkkonummen tartuntatautiyksikkö suosittelee myös alla olevia ohjeita noudatettavaksi kaikessa harrastustoiminnassa. Suositukset pohjautuvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ohjeistukseen.

  1. Harrastuksiin tullaan vain terveenä. Henkilön tulee olla täysin oireeton, lieviäkään oireita ei saa olla.
  2. Sisääntuloa porrastetaan.
  3. Harrastusryhmän koon suositellaan olevan enintään 20 henkilöä mukaan lukien mahdolliset ryhmän valmentajat ja ohjaajat.
  4. Toimintaa suunnitellaan siten, että

Kasvomaskia käytetään kaikissa tilanteissa (myös yleisö).
Noudatetaan mahdollisuuksien mukaan 2 m turvavälejä sisä- ja ulkotiloissa.
Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
Saattajat ja huoltajat tulevat sisätiloihin vain, jos se on välttämätöntä. Saattajia tai huoltajia voi saapua tilaan vain yksi/huollettava tai saatettava. Saattajan ja huoltajan on käytettävä tiloissa kasvomaskia, jollei sille ole terveydellistä estettä.
Suositaan erillisiä pienryhmiä.
Vältetään ryhmien yhteisharjoittelua sekä ryhmien sekoittamista keskenään.
Hyödynnetään etäyhteyksiä, kuten ikääntyneiden liikuntaharrastusten osalta.
Harrastusvälineet ovat henkilökohtaisia.
Mahdollisuuksien mukaan harjoituksiin tullaan urheiluvälineet puettuna tai vältetään pukuhuoneiden käyttöä.
Järjestävä taho huolehtii jälkisiivouksesta.
Edelleen suositellaan, että suuria kulttuuri- ja urheiluharrastetapahtumia (kuten näyttelyt, konsertit, urheiluturnaukset yms.) ei järjestettäisi. Jos tällainen tapahtuma katsotaan ehdottoman perustelluksi, osallistujien kokonaismäärä tulisi rajoittaa alle 50 henkilöön ja järjestää tapahtuma ilman yleisöä. Jos yleisöä tulee kuitenkin paikalle, tapahtumajärjestäjä voi edellyttää tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä tiedottamalla siitä etukäteen.