FC WILD ry Syyskokous ti 03.11.2020 klo 19 veikkolan koululla

Tervetuloa FC WILD ry:n syyskokoukseen joka pidetään 03.11.2020 klo 19:00 Veikkolan Koululla.

Seuran jäsenet tervetuloa päättämään yhteisistä asioista.

Lisätietoja : Seuran säännöt täällä –> https://www.fcwild.fi/seura/materiaalipankki/

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä ajankohtaiskatsaus.

1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle
a) Puheenjohtaja
b) Sihteeri
c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) Ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4)Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5)Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6)Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7)Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8)Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
9)Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10)Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
11)Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12)Päätetään kokous