FC WILD kevätkokous 27.4.2021 klo 19.00 (Teams-kokouksena)

Tervetuloa FC WILD ry:n kevätkokoukseen tiistaina 27.4.2021 klo 19.00 alkaen.

Seuran jäsenet voivat imoittautua ennakkoon myclubin kautta.

Teams-linkki jaetaan etukäteen myclubissa ilmoittautuneille n. 10-15 minuuttia ennen kokousta.

Lisätietoja : Seuran säännöt täältä –> https://www.fcwild.fi/seura/materiaalipankki/

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat

  • Avataan kokous
  • Valitaan kokoukselle a) Puheenjohtaja b) Sihteeri c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) Ääntenlaskijat
  • Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • Päätetään kokous