Syyskokous

Tervetuloa FC WILD ry:n syyskokoukseen joka pidetään xx.xx.2019 klo 18:00 Veikkolan Koulun Auditoriossa. Seuran jäsenet tervetuloa päättämään yhteisistä asioista.

Lisätietoja : Seuran säännöt linkin takana ->


Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä ajankohtaiskatsaus.

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) Puheenjohtaja

b) Sihteeri

c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) Ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Päätetään kokous