Kevätkokous

Tervetuloa FC WILD ry:n kevätkokoukseen joka pidetään maanantaina 13.5.2019 klo 19:00 Veikkolan koulun Auditoriossa. Seuran jäsenet tervetuloa päättämään yhteisistä asioista.

Lisätietoja : Seuran säännöt linkin takana ->


Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
 

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) Puheenjohtaja

b) Sihteeri

c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) Ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous