Valmentajakoulutus

FUTISVALMENTAJAN STARTTI käynnistyy syksyllä 2019, tarkemmat tiedot syys-lokakuun aikana.

VALMENTAJAKOULUTUS UUDISTUNUT

 

Valmennusosaaminen ja sen vaikuttavuuden vahvistaminen on keskeinen keino pelaajan laadukkaan arjen luomisessa. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja. Tämän tavoitteen myötä Suomen Palloliitto on uudistanut valmentajakoulutuksiensa rakennetta, sisältöjä, koulutustapoja ja menetelmiä.

Uudistuksen suurin käytännön muutos on se, että aikaisemmin pohjalla olleet E- ja D-valmentajakoulutukset poistuvat ja niiden tilalle tulevat seuraavat uudet koulutukset:

• Futisvalmentajan starttikoulutus 

• 5–7-vuotiaiden ikävaihekoulutus

• 8–11-vuotiaiden ikävaihekoulutus

Tämän lisäksi entinen C-valmentajakoulutus tulee muuttumaan UEFA C:ksi, joka toimii etenkin 12–15-vuotiaiden ikävaihekoulutuksena ja antaa perustan myös aikuisten tai vanhempien nuorten valmentamiselle. Tämän jälkeen valmentajien on mahdollista suorittaa C+ lasten valmentajien erikoiskoulutus tai UEFA B ja edetä UEFA A:n kautta aina UEFA Pro:lle asti. Maalivahtivalmentajien, futsalvalmentajien ja fyysisen osa-alueen valmentajien omat erikoistumiskoulutukset ovat tärkeä osa uudistusta. 

Uutta ovat myös alueilla ja seuroissa toteutettavat teemakoulutukset, joissa käsitellään mm. jalkapallotekniikoiden opettamista, fyysisen harjoittelun, pelin oppimisen ja henkisten valmiuksien teemoja. 

 

Koulutuspolut E- ja D-tason suorittaneille valmentajille: 

• E-tason suorittaneet etenevät Futisvalmentajan starttiin. 

• D-tason suorittaneet voivat edetä UEFA C-tason koulutukseen. 

• Ennen C-tasolle etenemistä on suositeltavaa käydä omaa kehittymistä tukeva ikävaihe- tai teemakoulutus. 

 

Koulutuspolut uusille valmentajille:

• Kaikki uudet valmentajat aloittavat koulutuksen Futisvalmentajan startista. 

• Futisvalmentajastartin jälkeen valmentaja voi edetä oman valmennettavan ikäluokan 5–7 tai 8–11 –ikävaihekoulutukseen tai käydä molemmat koulutukset oman kehittymisen ja tarpeen mukaan.  

• Maalivahtivalmennukseen erikoistuvat pääsevät startin jälkeen maalivahtien D-tason koulutukseen. Mikäli maalivahtivalmennukseen erikoistuva haluaa edetä UEFA GK A -tasolle, valmentajalla tulee olla UEFA B -koulutus suoritettuna. 

• Futsal valmennukseen erikoistuvat käyvät startin jälkeen 5–7 tai 8–11 -ikävaihekoulutuksen ja sen jälkeen valmentajat voivat edetä futsalvalmentajien erikoistumispolulla C-tason koulutukseen. 

• Huippupelaajataustaiset voivat hakea starttikoulutuksen jälkeen UEFA B -tasolle. 

• UEFA C–tasolle pääsee suorittamalla startin, ikävaihekoulutukset / koulutuksen sekä yhden valinnaisen teemakoulutuksen.  

 

Seuroilla ja alueilla aktiivinen rooli valmennusosaamisen kehittämisessä

Uudistuksen alkuvaiheessa Palloliitto kouluttaa kouluttajia valtakunnallisesti ja alueellisesti. Koulutuksissa keskitytään koulutusosaamisen lisäämiseen uusien koulutusten sisältöjen ja menetelmien lisäksi. Seuroilla ja alueilla on erityisesti alkuvaiheen koulutuksien ja valinnaisten koulutusten jalkauttamisessa aktiivisen toimijan rooli. Koulutusprosesseja pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon ja laadukkaasti omassa seuraympäristössä alueellisen koulutusvastaavan tukemana. Koulutusuudistus tulee tarjoamaan valmentajille entistä monipuolisempia mahdollisuuksia kehittää ja päivittää omaa valmentajaosaamistaan haluamaansa suuntaan.