FC WILD suunnittelee lomautusta

31.3.2020

Viranomaisten, THL:n ja Palloliiton ohjeiden mukaisesti FC WILD estää koronaviruksen leviämistä. Seuran jalkapallon harjoittelu- ja kilpailutoiminta on keskeytyksissä toistaiseksi, vältämme kaikkia lähikontakteja ja joko peruuttamme, siirrämme tai toteutamme etäyhteyksin kaikki muutkin kuin suoraan harjoitteluun ja kilpailuun liittyvät kokoontumiset: esimerkiksi kevätkokous on siirretty ja johtokunnan kokoukset käydään etäyhteyksin.

Seura suunnittelee lomauttavansa toimihenkilönsä noin 15.04.2020 alkaen toistaiseksi. Tätä koskeva ennakkoselvitys on 31.3.2020 annettu seuran palkkaamille työntekijöille. Työnteko seurassa jatkuu suunnitelman mukaan viimeistään poikkeustilan päätyttyä siten, että harjoittelu- ja kilpailutoiminta saadaan käyntiin heti sen taas tullessa mahdolliseksi.

Poikkeustilan kestäessä seuran johtokunta vastaa eri järjestelyin tarvittavasta toimintakyvystä. Yhteystiedot löytyvät ja ohjeistus päivittyy seuran nettisivuilla www.fcwild.fi. Johtokunta pitää lyhyen tilannekokouksen viikoittain.

Nykyisen poikkeustilanteen takia seurassa tehtävä työ on joko kokonaan loppunut tai merkittävästi vähentynyt. Samalla osa seuran tulonlähteistä on muuttunut epävarmoiksi tai kokonaan loppunut. Seuran toimintaedellytykset keskeytyksen jälkeen on turvattava, ja siksi tämä ikävä päätös on valmistauduttava tekemään nyt. Vaikka hiljaisena aikana voisi olla mahdollista ohjata yksilöllistä harjoittelua seuran resurssein tai kehittää toimintaa tulevaisuuden varalle, poikkeavan tilanteen kesto ja seuraukset ovat niin epävarmoja, että tällainen toiminta ei ole perusteltua.

Osalla FC WILD:in joukkueista on valmentaja, joka on työsuhteessa seuraan, ja jonka kustannuksista joukkue vastaa. Jos yksittäinen joukkue haluaa, että valmentaja jatkaa työtä poikkeustilanteenkin aikana - huomioiden Suomen hallituksen, THL:n ja Palloliiton ohjeet mm. kokoontumisista sekä harjoittelu- ja kilpailutoiminnan keskeyttämisestä - ja joukkue sitoutuu kattamaan aiheutuvat kustannukset, näin voidaan toimia. Käytännön järjestelyt saadaan käyntiin yhteydenotolla seuran puheenjohtajaan.

FC WILD:in seuramaksut vuodelle 2020 on ollut maksettava helmikuun loppuun mennessä. Jos poikkeustilan keston, muiden tulonlähteiden tai toiminnan laajuuden ja kulujen muutosten takia seuran yhteinen talous on ylijäämäinen vuonna 2020, käytetään ylijäämä vuoden 2021 toimintaan ja maksuja alennetaan vastaavasti.

Joukkueiden pelaajien perheiltä keräämien maksujen jatkosta maaliskuun jälkeen ja varojen käytöstä on sovittava joukkueen sisällä. Jos valmentajan palkan maksua halutaan joukkueen vastuulla poikkeustilan aikana jatkaa, asiasta sovitaan seuran puheenjohtajan kanssa.

Veikkolan Futiskenttä Oy ei veloita kentän käyttömaksuja toiminnan keskeytyksen ajalta ainakaan ennen 1.7.2020. Mikäli seuran harjoittelu- ja kilpailutoiminta jatkuu ennen heinäkuun alkua, palataan normaaliin veloituskäytäntöön. Jos keskeytys jatkuu yli 1.7.2020, päättää kenttäyhtiö erikseen, jatketaanko veloitusten keskeytystä vai ei, sen hetkisen tilanteen pohjalta. Vaikka kulkua kentälle ei estetä, joukkueharjoitukset ovat kiellettyjä keskeytyksen aikana. Omatoimisessakin harjoittelussa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia sääntöjä esim. kokoontumisrajoituksista ja pidettävä erityistä huolta lähikontaktien välttämisestä. Palloliiton ohjeet täältä. Terve varovaisuus ja järjen käyttö vakavien seurausten välttämiseksi on koko Suomelle tärkeää.

FC WILD kiittää jäseniään ja joukkueitaan tuesta ja ymmärryksestä tässä vaikeassa tilanteessa. Yhdessä tästä selvitään. Harjoitellaan turvallisesti, ulkoillaan järkevästi, pidetään huolta toisistamme, hidastetaan pandemiaa ja pysytään parhaamme mukaan terveinä.

 

FC WILD johtokunta